Garanti

b!design star, maxi, maxi+ ve tile koleksiyonlarında 5-YIL, EKSİKSİZ TİCARİ GARANTİ.
b!design clic koleksiyonunda 10-YIL, SINIRLI TİCARİ GARANTİ.
b!design clic home koleksiyonunda 5-YIL, SINIRLI TİCARİ GARANTİ.
KİŞİSEL AMAÇLI EV KULLANIMINDA ÜRETİCİ GARANTİSİ 25 YILDIR.

1. Garanti kapsamı
Zemin bakımının kullanım kılavuzuna uygun yapılması ve verilen aşınma sınıfı kapsamında kullanılması ve döşeme kılavuzuna uygun şekilde monte edilmesi şartıyla garanti yalnızca aşağıdaki kullanım alanlarını kapsamaktadır:

  1. Üretim kusurları
  2. Delaminasyon
  3. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak şartıyla şiddetli, alışılmadık renk sapmaları ve rengin açılması.

2. Şunlar garanti kapsamına girmez:

  1. Normal yıpranma, kasti veya veya kötü niyetle verilmiş zararlar: Usulüne uygun olmayan döşeme veya bakımdan kaynaklanan hasarlar, uygun olmayan temizlik malzemelerinden dolayı kimyasal ayrışma, alkali içeren alt zemin tabakası veya hidrostatik basınçtan kaynaklanan hasarlar, normal eskime veya dış etkenlerden kaynaklı yanma, çatlak, zedelenme, leke veya parlaklığın kaybolması.
  2. Hasarlı zeminin sökülmesi ve yeni zeminin döşenmesi ile ilgili işler veya işçilik masrafları.
  3. Dolaylı hasarlar

İlgili malzemenin sökülmesi veya tekrar döşenmesi ile bağlantılı olan aşınma kısıtlamaları, geciken kiralama tarihi vs. Bunlardan başka her tür ikincil veya dolaylı hasar kapsamın dışında tutulur.
Yerel kanunlar tarafından dolaylı hasarların kapsam dışına çıkarılması mümkün değilse 2. maddede listelenmiş kısıtlamalar sadece kısmen uygulanabilir. Bu garanti ile belirli haklar verilmektedir, bunlardan daha başka talepler veya haklar sonucuna varılamaz. Bu garanti işlemleri, ancak pazarlama ortağı/bayiye derhal haber verilmesi halinde talep edilebilir. Bu ihbarın yanında, orijinal faturanın bir kopyasıyla fotoğraflarla birlikte tam olarak doldurulmuş şikâyet raporu olması zorunludur, garanti talebi sadece pazarlama ortağı/bayi tarafından onaylanabilir.