SSS

Click olukları neden açılmaktadır?

Click döşeme kilitleri yalnızca döşemelerin soğuması halinde açılır! Sebebi şunlardan biri olabilir:

 • Click bağlantıları düzgün kilitlenmemiştir - „Click“ yapılmadan! (sadece üzerine bastırılmıştır veya kirlenmiş halde monte edilmiştir)
 • Click bağlantıları kilitleme sırasında zarar görmüştür (çekiçlenmiş)!
 • Döşemeler çok fazla ısınmış ve çukurlaşmıştır (örn. güneşin etkisiyle!) – bu şekilde Click oluğu açılmıştır (zarar görmüştür)– soğuyunca bunlar açılmaktadır!
 • Döşemelerin montajı yaz sıcağında yapılmıştır – soğumaktadırlar ve ağır cisimler, yapışkan derzler, kapı içlerindeki döşemeler vs. tarafından bloke edilmişlerdir!
 • Parke altı şilte çok yumuşak ve çok kalındır! Döşemeler göçüp çukurlaşır ve birbirlerinden ayrılırlar.

Zemin çukurlaşmış veya dalgalı!

Zemin ancak döşemeler ısınır ve birbirini karşılayamayacak hale gelirlerse dalgalanır! Sebebi şunlardan biri olabilir:

 • Döşemeler soğukken monte edilmiştir!
 • Döşemeler doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmış ve esnemişlerdir!
 • Döşemeler güçlü spot ışıkları altında kalmış ve böylece ısınmışlardır (örn. teşhir salonları!)
 • Döşemelerin altında çekme derzi bulunmaktadır (örn. çimento şap!)!

Click bağlantılarının olduğu kısımlar çukurlaşıyor! Sebebi şunlardan biri olabilir:

 • Döşemeler birbirine özenle kenetleneceğine çekiçlenmiştir!
 • Click oluğu kenetlenme sırasında kirlenmiştir!
 • Döşemeler çok fazla ısınmışlar ve aralarındaki farkları karşılayamaz hale gelmişlerdir!
 • Döşemelerin altında çekme derzi bulunmaktadır (örn. çimento şap!)!
 • Parke altı şilte çok yumuşak ve çok kalındır! Döşemeler göçüp çukurlaşır ve birbirlerinden ayrılırlar.

Zemin kokusu hoş değil!

Maalesef PVC malzemeyi tamamen kokusuz imal etmek mümkün değildir. DIN EN 16000 direktifine göre bu kokuların 28 gün sonra artık rahatsız etmeyeceği seviyeye inmesini şart koşmaktadır.

Koku yapan maddeler zararlı mıdır?

Hayır! Fransız VOC yönetmeliğinin DIN EN 16000 standardını esas alan TÜV test raporuna göre döşemelerimiz ev tipi kullanıma uygun en iyi sınıf olan A+ için onaylanmıştır.

Döşemelerde hangi maddeler bulunmaktadır?

Sonuç [mg/m3] Sınıf A+
Formaldehit 5 A+ < 10
Asetaldehit 10 A+ < 200
Toluen 16 A+ < 300
Tetrakloroeten - A+ < 250
Ksilen - A+ < 200
1,2,4- Trimetilbenzen - A+ < 1000
1,4- Diklorbenzen - A+ < 60
Etilbenzen - A+ < 750
2-Bütoksietanol - A+ < 1000
Stiren - A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

PVC zemin hangi ısıl geçirgenlik direncine sahiptir?

PVC döşemelerimizin (5 mm) ısıl geçirgenlik direnci EN 12664 / EN12524 standartlarına göre 0,067 m2•K/W'tır.

Isıl Direncin Tanımı:
Rth = ∆T / Qv
∆T = Sıcaklık farkı
Qv = Isı akışı
Isıl Geçirgenliğin Tanımı:
λ = l / (Rth • A)
Isıl direncin birimi K/W (Kelvin / Watt) şeklindedir

„Isıl direnç“ ile hesap yapmanın avantajı:
Zemin yapısındaki her bir tabakaya ait değer üst üste toplanabilmektedir!
Yerden ısıtma sistemleri: Bütün zemin kaplamalarının değerleri toplamı 0,15 m2•K/W değerini aşmamalıdır

Karşılaştırma için: 25cm beton zemin Rth = 0.10 m²•K/W
7cm şap zemin Rth = 0.05 m²•K/W
Parke altı şilte dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm MDF Rth = 0.171 m²•K/W
30mm Ladin masif ahşap Rth = 0.231 m²•K/W
Fayans (Yer karosu) Rth = 0.010 m²•K/W

Zemin antistatik mi?

Test raporuna göre PVC döşemelerimizin insanlara aktardığı maksimum elektrostatik yük 1,84 kV'tur! EN 1815'teki zeminin „antistatik“ özelliğe sahip olma şartına göre insanlara aktarılan maksimum elektrostatik yük 2 kV'u aşamaz! Yani zemin antistatiktir!

Dikkat: Daha hassas uygulamalarda (ameliyathaneler, elektronik parça üretim yerleri vs.) daha düşük değerler talep edilmektedir!

Döşemelerde çıkıntılar veya hafif boşluklar var!

EN 649 ve EN 651'e göre PVC kaplamalar için tolerans 0,2mm (yakl. 2 ad. kartvizit kalınlığı) civarındadır; bu sebeple ancak bundan daha yüksek çıkıntılar veya daha geniş yarıklar şikâyet konusudur.

Zeminde yerleşim hatası, çökme vs. var!

Şikâyet edilebilmesi için uygulanmakta olan standartlara göre kusurun yakl. 1.80m yükseklikte (göz seviyesi) yukarıdan dik gelen veya arkadan ayak uçlarından yakl. 2.40 m mesafede gelen ışık altında görülebilmesi zorunludur. Çömelerek karşıdan gelen ışık altında görülen kusurlar konusunda şikâyet edilemez!

Döşemeler hangi aşınma sınıfındadırlar (EN 685)?

 • Aşınma tabakası 0,1 mm olan döşemeler: Aşınma sınıfı 21
 • Aşınma tabakası 0,3 mm olan döşemeler: Aşınma sınıfı 23/31
 • Aşınma tabakası 0,5 mm olan döşemeler: Aşınma sınıfı 33/42

Evler – kişisel kullanım için öngörülmüş alanlar
 • 21 ölçülü / düşük: daha az veya zaman zaman kullanılan alanlar, yatak odası
 • 22 normal / orta: orta seviyede kullanım alanları, oturma odaları, antre
 • 23 çok: yoğun kullanım alanları oturma odaları, antreler, yemek odaları ve koridorlar

Ticari - kamuya açık ve ticari kullanım için öngörülmüş alanlar
 • 31 ölçülü: daha az veya zaman zaman kullanılan alanlar, oteller, yatak odaları, konferans salonları, küçük bürolar
 • 32 normal: orta seviyede trafiği olan kullanım alanları sınıflar, küçük bürolar, oteller, butikler
 • 33 çok: trafiği fazla olan kullanım alanları koridorlar, alışveriş merkezleri, lobiler, okullar, geniş alanlı bürolar
 • 34 çok fazla: yoğun kullanılan alanlar çok amaçlı salonlar, bekleme salonları, alışveriş merkezleri

Endüstriyel - hafif endüstriyel kullanım için öngörülmüş alanlar
 • 41 ölçülü: işin genelde oturarak yapılmakta olduğu kullanım alanları ve zaman zaman hafif araçların kullanıldığı alanlar. Elektronik atölyeleri, hafif mekanik servisler
 • 42 normal: işin genelde ayakta ve/veya araç trafiğiyle yapıldığı kullanım alanları. Depolar, elektronik atölyeleri
 • 43 çok: Diğer endüstriyel kullanım alanları depolar, üretim bantları

PVC döşemelerimiz (EN 660-2) hangi aşınma grubuna dahildir?

PVC döşemelerimiz T grubundadır

2.1 Elastik zemin kaplamalarının sınıflanması

2.1.1 EN 649, homojen ve heterojen PVC-zemin kaplamalarının sınıflanması

İlk adımda (Tablo 1) zemin kaplamasının hangi aşınma grubuna ait olduğu belirlenir.

Tablo 1
Aşınma grubu T P M F
Kalınlık kaybı mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Hacim kaybı mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Şeffaf aşınma tabakasına sahip zemin kaplamaları - test ohne - T aşınma grubuna dahildir!